Geachte klant,

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: we hebben besloten om per 1 augustus 2020 te stoppen met ons bedrijf ReNsH’Cue.
Dit is zeker geen makkelijke beslissing geweest, want wij hebben altijd met heel veel plezier lesgegeven. Waarom dan toch stoppen?

De voornaamste reden is het feit dat wij dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en wij het wat rustiger aan willen doen.
De coronacrisis heeft ons echter definitief doen besluiten deze stap te zetten.


Gelukkig hebben wij een volwaardige, enthousiaste én professionele opvolger gevonden, namelijk het bedrijf NK Trainingen & Diensten.
De eigenaar van dit bedrijf is Nick Kouw. In de bijlage treft u meer informatie aan over Nick Kouw en zijn bedrijf.

Nick heeft het lesgeven inmiddels weer opgestart en geeft BHV- Brand- EHBO en AED-trainingen 
Dit alles uiteraard op basis van de nieuwste  coronaprotocollen

Hij benadert u vóór 1 oktober 2020: 
- om uw wensen door te spreken;
- voor het (eventueel) maken van een afspraak.

Wilt u niet dat wij uw e-mailadres aan NK Trainingen & Diensten overdragen?
Neem dan contact met ons op via  e-mail ().
Graag vóór 1 augustus aanstaande omdat op die datum dit e-mailadres komt te vervallen.


Tot slot bedanken wij u voor het vertrouwen dat u heeft gehad in ons bedrijf, maar zeker ook voor de fijne en plezierige lesuren.
Wij wensen u het allerbeste, met name veel gezondheid. En zoals u weet ‘afscheid nemen bestaat niet ’, dus misschien komen we elkaar in de toekomst elders nog eens tegen.

Met vriendelijke groet,
Peter en Bep Renshoff

1x  bijlage Nick Kouw